X
تبلیغات
گروه خیاطی هنرستان فیض - معرفی رشته خیاطی کاردانش

  • نویسنده : مقدسی
  • تاریخ : 8:46 - دوشنبه سیزدهم آذر 1391
رشته خیاطی مانندصنایع غذایی درزندگی انسان مورد نیازمی باشدوزیرا اولین نیازانسان پس ازغذار،پوشاک می باشد. حتی پوشاک درعصرمانشانگرشغل و موقعیت اجتماعی هرشخص می باشدمانند:دکترـ روحانی ـفرهنگی ـآتش نشان ـکارگر ـپرستار ـمامورشهرداری،وغیره....
مدارک ومدارج قابل دسترسی دررشته خیاطی دیپلم خیاطی،فوق دیپلم خیاطی ولیسانس خیاطی ودرمقطع بالاتر باگرایش به رشته های دیگرمی توان مدرک فوق لیسانس نیز کسب نمود.
یک شخص باداشتن دیپلم خیاطی براحتی می تواندبرای خود،خانواده ودیگران خیاطی نمایدوازنظراقتصادی نیز به خانواده کمک برساند.
شخصی که فوق دیپلم خیاطی ،می تواندبصورت پیمانی ،قراردادی یارسما به خدمت آموزش وپرورش درآمده وباسمت هنرآموز به تدریس دروس مختلف خیاطی مشغول شود،یابصورت شخصی تولیدی
خیاطی یامزون لباس عروس و... کسب درآمد نماید.
وافرادی که لیسانس یافوق لیسانس خیاطی دارنددرمقاطع متوسطه هنرستان،ومقطع کاردانی وکارشناسی طراح ودوخت درآموزشکده فنیودانشگاههای علمی کلربردی کشور تدریس نمایند.
افرادی که مدرک فوق دیپلم خیاطی دارندباگرفتن مدرک مربیگری ازسازمان فنی وحرفه ای به تدریس دروس تخصصی خیاطی در آموزشگاههای آزادمشغول به کارشوند.
یک خیاط باداشتن هنرهایی که در ذیل به آنهااشاره می شود ،می تواندبهترین لباسهای مجلسی وزیباروشیک رارائه دهد.
۱- پولک دوزی ۲- منجوق دوزی ۳- سنگ دوزی ۴- سرمه دوزی ۵- مروارید دوزی
۶- گلابتون روزی ۷- رودوزی های سنتی ۸- چاپ روی لباس ۱۰- تکه دوزی ۱۱- گلدوزی (دستی وماشینی) ۱۲- قیطان دوزی
خیاطی دارای رشته های مختلف می باشد که چندرشته ازآن را نام می بریم:
۱- خیاطی والگوسازی رایانه ای(زنانه) ۲- خیاطی لبس شب وعروس ۳- خیاطی وظریف دوزی لباس زنانه ۴- خیاطی وضخیم دوزی زنانه
دسته بندی : درباره رشته خیاطیآخرین مطالب

» اسامی دانش آموزان عضو انجمن علمی خیاطی ( سه شنبه چهاردهم آذر 1391 )
» مصاحبه با رئیس انستیتو طراحی دوخت دانشکده فنی شریعتی ( دوشنبه سیزدهم آذر 1391 )
» نمونه سئوالات رشته طراحی دوخت ( دوشنبه سیزدهم آذر 1391 )
» نمونه سوال الگو ساز وبرشکار تکدوز ( دوشنبه سیزدهم آذر 1391 )
» مزاياي تحصيل در شاخه كاردانش رشته طراحي و دوخت ( دوشنبه سیزدهم آذر 1391 )
» معرفی رشته خیاطی کاردانش ( دوشنبه سیزدهم آذر 1391 )
» رشته خیاطی ( دوشنبه سیزدهم آذر 1391 )